Lär känna människorna bakom AdeoCare


Verksamhetschef Hilde Knapasjö

hilde knapasjö
Hilde Knapasjö, medgrundare till AdeoCare är en av de första diplomerade Silviasystrarna och har över 30 års erfarenhet av att utbilda och handleda personalgrupper inom omvårdnadsyrken. Hilde är ansvarig för AdeoCares löpande verksamhet.
”Min vision är klar – att kunna skänka dig och din familj en trygghet i ditt eget hem genom att kunna erbjuda en personcentrerad omvårdnad i världsklass”

Telefon: 08-522 978 14
Mail: hilde.knapasjo@adeocare.se


VD Patrick Livijn

patrick livijn
Patrick Livijn, medgrundare till AdeoCare, är i grunden nationalekonom och har utifrån privata erfarenheter sett omfattande förändringsbehov inom äldreomsorgen. Patrick arbetade tidigare med företagsrådgivning på Deloitte med bolag i utvecklings- och expansionsfaser, bl.a. med Apoteksgruppen i samband avregleringen av Apoteksmarknaden. Patrick är i egenskap av VD övergripande ansvarig för AdeoCares olika verksamheter.

Telefon: 0708-855 871
Mail: patrick.livijn@adeocare.se


HR-chef Martina Knapasjö


Martina har i grunden examen i psykologi med en utökning av HR. Martina har tidigare arbetat inom rättsväsendet samt med coaching inom arbetsmarknadsområdet. Hos AdeoCare är Martina bland annat ansvarig för rekrytering, arbetsrätt, ledarskapscoaching och organisationsutveckling.

Telefon: 0704-311 721
Email: martina.knapasjo@adeocare.se


Ekonomiansvarig Christina Hurley

Christina Hurley, ekonomiansvarig, har i grunden en företagsekonomiutbildning från Murdoch och Melbourne University. Christina har lång erfarenhet som redovisningsekonom och har senast arbetat på Canada Goose. På AdeoCare ansvarar Christina för den löpande bokföringen, lönehantering, fakturering samt säkerställande av ekonomistyrning.

Telefon: 0762-294 651
Email: ekonomi@adeocare.se


TRANSPARENS