Kvalitet är A&O för AdeoCare

helene

Vi på AdeoCare tycker det är viktigt att välja fokusområden. Ett av våra viktigaste mål är att hela tiden hålla hög kvalitet på vår omvårdnad.

Hos oss arbetar vår kvalitetshandledare Helene med att tillsammans med teamen utveckla AdeoCare´s kvalitetsarbete. Helene har lång erfarenhet inom äldreomsorg och är specialiserad Undersköterska inom Geriatrik och Demensvård.

Som kvalitetshandledare arbetar Helene med att handleda och inspirera till att utvecklas tillsammans med sitt team, agera samtalsledare våra reflektionsmöten och stötta i utvecklingen av omvårdnaden hos våra kunder. Bland annat är kost en viktig del i AdeoCare´s omvårdnadsarbete.


Kvalitetshandlare Helene berättar:

För oss är det viktigt att utgå från individen, alla kanske inte är “lunchmänniskor”. Då måste man som omvårdnadspersonal tänka: “Hur får jag kunden att få bättre rutiner kring sin vardag?” Det är viktigt att ha en dialog med anhöriga och att de är delaktiga i inköpen samt förstår varför man köper det de olika råvarorna. Kunden bör äta alla mål om dagen för att må bra. Vi prövar oss fram med kunden och testar olika för att se reaktioner på olika måltider. Vi tittar på hur är reaktionerna? Vad funkar bra? Vidare försöker vi hitta olika lösningar för att kunden ska få i sig näringsrik mat.

heleneberattar

 

 

 

 

 

 

 

“Det här ser riktigt gott ut. Så vackert!”

 

 

 

När vi sedan har börjat hitta rätt gör vi en handlingsplan för respektive kund som bland annat beskriver hur kunden funkar kring kosten och hur vi som omvårdnadspersonal ska göra. Tillsammans med det team som jobbar med den enskilda kunden får sedan ta del av handlingsplanen i ett av vår reflektionsmöte där vi samtalar kring vad de tycker och tänker om hur vi ska samarbeta. Vårt mål är att vi ska ha kontinuerlig utbildning inom kost eftersom det är en så viktig del. Vi anser att det är viktigt med kollektivt lärande och att vi utvecklas tillsammans med teamet.

Vi är utvecklande i vilka grundstenar som kan sättas och hur gör vi med matlådorna. Istället för att bara värma i mikron så arbetar vi med att få in det rätta tänket i hela personalgruppen, t.ex. Tänka på hur vi presenterar maten med tanke på att vi människor många gånger  “äter med ögonen”. Det måste se trevligt ut.

heleneberattar2

 

 

 

 

 

“Ja, jag är hungrig”

 

 

 

Egentligen ska det inte behöva kosta så mycket. Det handlar om hur vi förvarar det och att vi förstår individen. Har jag som kund aptit? Har jag som kund svårt att uttrycka mig? Hur ska jag nå den individen? Där behövs anhörigas hjälp. Det är även viktigt att se till hur det ser ut runt om kring. Kunden kanske inte kan hunger för att det är faktorer runt omkring som stör t.ex. för att det ligger massa saker runt omkring på bordet.

 

 
“Ska vi lyckas?? Jag har bakat när barnen var små….”heleneberattar3

 

 

 

heleneberattar4

 

 

 

”Vilka läckerheter! Oj så fint!”