Adeocare växer med fler stjärnor

Det är med stor glädje vi välkomnar Emma Swanström som Regionchef för Adeocare Stockholm och Sigtuna. Som Socionom har Emma lång erfarenhet från
Äldreomsorgen som Verksamhetschef och Regionchef inom Aleris och senast på Vardaga. Emma har med sin ständiga nyfikenhet, höga kompetens och sitt
inkluderande ledarskap framgångsrikt drivit utvecklingen inom både hemtjänst och på demensboenden. Vidare har Emma även tagit en aktiv roll i utvecklande av nya arbetssätt för demensspecialiserad hemtjänsten. Därför ser vi fram emot att tillsammans driva utvecklingen hemtjänsten i de tuffa utmaningar vi står inför.

Välkommen Emma!