Adeocare Hässelby/Vällingby/Bromma

På AdeoCare hemtjänst Hässelby/Vällingby/Bromma har personal arbetat tillsammans i många år och är ett väldigt väl sammansvetsat team. Det är engagerade, erfarna och kunniga medarbetare med ett flertal olika kompetenser som vårdbiträden och undersköterskor. Med kunden i fokus har vi årligen uppnått höga resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning.

Kontaktmannaskap

Som kund hos Adeocare är det viktigt att du får hjälp av personer som du trivs med, litar på och som tar ansvar för att du får den hjälp, omsorg och det stöd du beviljats. Därför arbetar vi med kontaktmannaskap. Det innebär att en i personalstyrkan utses till din kontaktman och att det är denna person som i första hand hjälper dig.

Personcentrerat

Våra små lokala personalgrupper utgår ifrån Silviahemmets vårdfilosofi med personcentrerad omvårdnad. Detta betyder att vi utgår ifrån dina unika behov och tillsammans med ditt beviljade biståndsbeslut upprättar vi din genomförandeplan.

Egen nattpatrull

Vår erfarna och kompetenta nattpatrull bistår dig med stöd och hjälp nattetid. För att du ska få hjälp av så få människor som möjligt använder vi inga underleverantörer, utan utför alla insatser själva.

Specialistkompetens

Personalen på AdeoCare hemtjänst Hässelby/Vällingby/Bromma är specialutbildad inom demens- och andra kognitiva sjukdomar och står därför väl rustade för ditt förtroende om du väljer oss som din utförare. Vi hjälper självklart även dig som enbart behöver praktiskt stöd.

Vad kan vi erbjuda dig?

Baserat på ditt beviljade biståndsbeslut kan vi bland annat erbjuda dig:

 • städning
 • tvätt
 • inköp
 • post- och bankärenden
 • matlagning
 • leverans av matlåda
 • ledsagning
 • personlig omvårdnad

Hushållsnära tjänster – RUT

Vi kan också erbjuda hushållsnära tjänster även fast du inte är hemtjänstkund hos oss.

Exempel på sysslor vi utför:

 • städning
 • tvätt
 • ledsagning
 • inköp
 • stöd och sällskap vid storhelger
 • förberedelser under / efter bjudning
 • enklare trädgårdsarbete

Har du andra önskemål eller frågor är du välkommen att kontakta oss.


Enhetschef.
Diana Bahdjat
Telefon: 070-424 96 30
diana.bahdjat@adeocare.se

Bitr. Enhetschef
Louise Törvall
Telefon: 070-431 17 68
Email: louise.torvall@adeocare.se

Planeringsledare
Sara Hultén
Telefon: 0704-225 466
sara.hulten@adeocare.se

Kontakta oss

08-731 98 09

Besöksadress
Friherregatan 24
165 58 Hässelby

Mån-Fre: 08.00 – 16.00

Hitta till oss