AdeoCare Hemtjänst – Kungsholmen

På AdeoCare hemtjänst Kungsholmen arbetar bland den högsta andelen antalet Undersköterskor i hela Stockholm stad (+90 %). Vår duktiga personal säkerställer att du kan förvänta dig högsta kvalitet på vården och ett varmt och respektfullt bemötande i alla lägen. Med kunden i fokus har vi årligen uppnått höga resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning.

Vi gör alltid hembesök hos dig som planerar att anlita oss som hemtjänstutförare. För oss är det viktigt att vi tillsammans går igenom de insatser du behöver hjälp med och planerar in vilka dagar och tider du önskar få hjälp. Du ska känna att du har inflytande och självbestämmande och att du äger din livssituation.

Kontaktmannaskap

Som kund hos Adeocare är det viktigt att du får hjälp av personer som du trivs med, litar på och som tar ansvar för att du får den hjälp, omsorg och det stöd du beviljats. Därför arbetar vi med kontaktmannaskap. Det innebär att en i personalstyrkan utses till din kontaktman och att det är denna person som i första hand hjälper dig.

Specialistkompetens

AdeoCare Hemtjänst Kungsholmen är specialiserade på minnesproblematik. Vår personal är specialutbildad inom demens- och andra kognitiva sjukdomar och står därför väl rustade för ditt förtroende om du väljer oss som din utförare. Vi hjälper självklart även dig som enbart behöver praktiskt stöd.

Vad kan vi erbjuda dig?

Baserat på ditt beviljade biståndsbeslut kan vi bland annat erbjuda dig:

 • städning
 • tvätt
 • inköp
 • post- och bankärenden
 • matlagning
 • leverans av matlåda
 • ledsagning
 • personlig omvårdnad

Hushållsnära tjänster – RUT

Vi erbjuder hushållsnära tjänster, även för dig som inte är hemtjänstkund. Exempel på hushållsnära tjänster vi utför är:

 • städning
 • tvätt/klädvård
 • promenader/ledsagning
 • inköp
 • stöd och sällskap vid storhelger
 • förberedelser under och efter bjudning
 • enklare trädgårdsarbete

För att du ska få hjälp av så få människor som möjligt använder vi inga underleverantörer, utan utför alla insatser själva. Vi har en egen nattpatrull som bistår med stöd och hjälp nattetid.


ENHETSCHEF
Annica Eriksson
Telefon: 070-431 16 93
annica.erisson@adeocare.se

BITRÄDANDE ENHETSCHEF
Helena Bäckström
Telefon: 0760007901
helena.backstrom@adeocare.se

BITRÄDANDE ENHETSCHEF
Madelene Hellman
Telefon: 070-425 71 02
madelene.hellman@adeocare.se

Kontakta oss

08-731 96 63

Besöksadress
Inedalsgatan 7
112 33 Stockholm

Mån-Fre: 08.00 – 16.00

Hitta till oss