Adeocare Hemtjänst – Lidingö

Adeocare Hemtjänst Lidingö finns till för dig som behöver hjälp i ditt eget hem och bor i Lidingö stad. Våra kvalificerade medarbetare hjälper dig med service och trygghet så att du ska kunna bo kvar hemma så länge som du vill. Här arbetar engagerade, erfarna och kunniga medarbetare med ett flertal olika kompetenser som vårdbiträden och undersköterskor. Med kunden i fokus har vi årligen uppnått höga resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning.

Personcentrerat

Våra små lokala personalgrupper utgår ifrån Silviahemmets vårdfilosofi med personcentrerad omvårdnad. Detta betyder att vi utgår ifrån dina unika behov och tillsammans med ditt beviljade biståndsbeslut upprättar vi din genomförandeplan.

Kontaktmannaskap

Som kund hos Adeocare är det viktigt att du får hjälp av personer som du trivs med, litar på och som tar ansvar för att du får den hjälp, omsorg och det stöd du beviljats. Därför arbetar vi med kontaktmannaskap. Det innebär att en i personalstyrkan utses till din kontaktman och att det är denna person som i första hand hjälper dig.

Kontinuitet

För att ge dig en kontinuerlig omsorg får du en kontaktperson vilken är den som i första hand hjälper dig att förenkla din vardag. Vi har ett bra samarbete med vårdcentralerna på Lidingö och med arbetsterapeut, dietist och sjukgymnast. Vi underlättar dessa kontakter för dig samtidigt som vi kan erbjuda bättre vård och omsorg.

Mellan kl.22.00 och 07.00 är det Lidingö stads egna natt-larmpatrull som är till hjälp och stöd för våra kunder vid eventuella behov.

Specialistkompetens

AdeoCare hemtjänst Lidingö är specialiserade på minnesproblematik. Vår personal är specialutbildad inom demens- och andra kognitiva sjukdomar och står därför väl rustade för ditt förtroende om du väljer oss som din utförare. Vi hjälper självklart även dig som enbart behöver praktiskt stöd.

Vad kan vi erbjuda dig?

Baserat på ditt beviljade biståndsbeslut kan vi bland annat erbjuda dig:

 • personlig omvårdnad
 • tvätt
 • städning
 • inköp
 • post- och bankärenden
 • matlagning
 • leverans av matlåda
 • ledsagning

Hushållsnära tjänster – RUT

Vi kan också erbjuda hushållsnära tjänster även fast du inte är hemtjänstkund hos oss.

Exempel på sysslor vi utför:

 • städning
 • tvätt
 • ledsagning
 • inköp
 • stöd och sällskap vid storhelger
 • förberedelser under / efter bjudning
 • enklare trädgårdsarbete

Har du andra önskemål eller frågor är du välkommen att kontakta oss.


ENHETSCHEF
Jan Hermansson
Telefon: 070-431 17 25
jan.hermansson@adeocare.se

Biträdande Enhetschef
Vishika Sharma
Telefon: 0735311357
vishika.sharma@adeocare.se

Biträdande Enhetschef
Parvin Uzunalova
Telefon: 073 500 17 15
parvin.uzunalova@adeocare.se

Kontakta oss

08-731 98 40

Besöksadress
Lejonstigen 4
181 32 Lidingö

Mån-Fre: 08.00 – 16.00

Hitta till oss