Lär känna människorna bakom AdeoCare


Verksamhetschef Hilde Knapasjö
hilde knapasjö

Hilde Knapasjö, medgrundare till AdeoCare är en av de första diplomerade Silviasystrarna och har över 30 års erfarenhet av att utbilda och handleda personalgrupper inom omvårdnadsyrken. Hilde är ansvarig för AdeoCares löpande verksamhet.

”Min vision är klar – att kunna skänka dig och din familj en trygghet i ditt eget hem genom att kunna erbjuda en personcentrerad omvårdnad i världsklass”

Telefon: 08-522 978 14
Mail: hilde.knapasjo@adeocare.se


Regionchef Stockholm och Sigtuna

Som Socionom har Emma lång erfarenhet från Äldreomsorgen som Verksamhetschef och Regionchef inom Aleris och senast på Vardaga. Emma har med sin ständiga nyfikenhet, höga kompetens och sitt inkluderande ledarskap framgångsrikt drivit utvecklingen inom både hemtjänst och på demensboenden. Vidare har Emma även tagit en aktiv roll i utvecklande av nya arbetssätt för demensspecialiserad hemtjänsten.

Telefon: 0704311759
Mail: emma.swanstrom@adeocare.se


VD Patrick Livijn
patrick livijn

Patrick Livijn, medgrundare till AdeoCare, är i grunden nationalekonom och har utifrån privata erfarenheter sett omfattande förändringsbehov inom äldreomsorgen. Patrick arbetade tidigare med företagsrådgivning på Deloitte med bolag i utvecklings- och expansionsfaser, bl.a. med Apoteksgruppen i samband avregleringen av Apoteksmarknaden. Patrick är i egenskap av VD övergripande ansvarig för AdeoCares olika verksamheter.

Telefon: 0708-855 871
Mail: patrick.livijn@adeocare.se


Ekonomiansvarig Christina Hurley

Christina Hurley, ekonomiansvarig, har i grunden en företagsekonomiutbildning från Murdoch och Melbourne University. Christina har lång erfarenhet som redovisningsekonom och har senast arbetat på Canada Goose. På AdeoCare ansvarar Christina för den löpande bokföringen, lönehantering, fakturering samt säkerställande av ekonomistyrning.

Telefon: 0762-294 651
Email: ekonomi@adeocare.se


HR chef Hanna Hietikko

Hanna Hietikko, HR-chef, är i grunden civilekonom. Hon har lång erfarenhet inom HR och rekrytering. Hon har jobbat bland annat inom energibranschen på Vattenfall samt senast inom vården på Stockholm läns barn- och ungdomspsykiatri. På AdeoCare ansvarar Hanna för allt HR-arbete.

Telefon: 070-431 17 21
Email: hanna.hietikko@adeocare.se


Lönespecialist Anna Dahlström

Anna Dahlström, lönespecialist, har lång erfarenhet inom servicebranschen och har jobbat inom löneområdet några år. Har tidigare arbetat som lönespecialist på ISS Facility Services och kommer senast från Veolia.
På AdeoCare ansvarar Anna för löneprocessen vilket innebär allt från utfärdanden av intyg till färdigställande av bankfil.

Telefon: 073-508 75 35
Email: anna.dahlstrom@adeocare.se


TRANSPARENS